Poezie

Řeka úsvitu

Almanach české poezie 2017

A. Pricot, strana 136-137