Fundraising

peníze pro společensky prospěšné projekty

V oblasti charity a projektů se společenským významem se pohybuji od roku 2000.
Kromě toho, že jsem řadu programů a projektů iniciovala, spoustu z nich organizovala, tak pro všechny jsem zajišťovala financování.

Jenom pro yourchance to od roku 2010 bylo přes 82.000.000 Kč. A 90% z toho bylo mimo státní zdroje. 

Fundraising je profese a žádá si své zkušenosti.

Beru s velkou pokorou a odpovědností, že mám důvěru svých dárců a díky jejich darům můžeme všechny projekty realizovat. 


Výsledky k 31.7.2022