Knížky


Czech / English version

Na penězích záleží / Money matters matter

autoři: Kateřina Lichtenberková, Jana Merunková, František Klufa, Marta Gellová

Knížka pro dospěláky, kteří chtějí dětem přiblížit finanční gramotnost hravým a praktickým způsobem.


Hejno bílých vran aneb Normálně žít


autorky: Pavlína Marjanovičová, Jana Merunková a tým autorů yourchanceaneb Tvoje volba


autorky: 

Jana Merunková, Gabriela Křivánková, 

Pavlína Marjanovičová

Příběhy lidí, kteří prošli dětským domovem a následně v životě uspěli. 

Průvodce osobními financemi

Autoři: Lenka Řeháková, Jana Merunková, Aleš Přichystal, Richard Veleta

Praktický průvodce tématy spojenými s budouváním zdravých finančních návyků a řešení situací v případě chybných finančních rozhodnutí v minulosti.

Vydal Fond dalšího vzdělávání. Kniha je k dispozici zdarma zde.


Finančně gramotná a podnikavá škola

autorky: Ing. Kateřina Lichtenberková a Jana Merunková

učebnice pro učitele ZŠ a SŠ

Jana - autorka textu Podnikavá škola

pro učitele za poštovné

PRIMA ŽIVOT aneb kniha, kterou si píšete sami

PRIMA ŽIVOT Krok za krokem


autorky: Ing. Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Ing. Kateřina Lichtenberková

Kniha pomáhá čtenáři sladit jeho životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity.