Bible studies

1. setkání nad Biblí

 Jednoho dne budeš stát před Bohem, Pravda, 10 přikázání.

2. setkání nad Biblí

Jak nás vidí Bůh, Lidské pokusy o vztah s Bohem.

3. setkání nad Biblí

Dobrá zpráva, Mesiáš.

4. setkání nad Biblí (závěr studia)

  Pokání a víra,Ty a Bůh.


Bible studies in english

I´m also able to lead Bible studies for english speaking people.

Don´t let Him waiting too long...

Nehemiah 9:17 ...but thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not.