Oblíbené verše

Přísloví 31

Chvála ženy statečné (celý text)

Marek 11:23-24

Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře: "Zvedni se a vrhni se do moře," a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoliv by řekl. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co v modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít.


Matouš 25:21

Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovuji nad mnohým.

1. Korintským 13:4-13

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 
6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 
7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.    
11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
12 Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 
13 A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.

Přísloví 6:6-11

 Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.  

Kazatel 11:1

Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnohých dnech najdeš jej.

Matouš 7:7

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno 

Deuteronomium 15:10

Dávej mu štědře a nebuď skoupý, když mu máš něco dát, neboť kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná ve všem, co děláš, ve všem, k čemu přiložíš ruku.