Business lady

Oblasti e-commerce se věnuji od roku 1995. Baví mě psychologie prodeje, využívání moderních technologií, komunikace s klienty a uplatňování principů osobního franchisingu a síťového marketingu v praxi.

Mám bohaté zkušenosti s vytvářením prostředí a podmínek pro sociální podnikání. Pomáhám úspěšným podnikatelům s tvorbou záměrů společenské odpovědnosti.

Jako konzultant pomáhám rozvíjet obchodní struktury a budovat obchodní týmy. V roli mentora se zabývám obchodními strategiemi a systémy řízení středně velkých podniků.

Konzultuji nováčky v oblasti fundraisingu.