Business lady

Oblasti e-commerce a obchodním modelům B2C se věnuji přes 25 let. Baví mě psychologie prodeje, využívání moderních technologií, komunikace s klienty a uplatňování principů osobního franchisingu a síťového marketingu v praxi.

Jako konzultant pomáhám rozvíjet obchodní struktury a budovat obchodní týmy.

V roli mentora se zabývám obchodními strategiemi a systémy řízení středně velkých podniků.

Majitelům živností a mikropodniků pomáhám rozvíjet strategie budování malých a středních firem.

Od jara 2019 jsem spolumajitelkou technologického startupu a vzdělávací společnosti.